THE RAUM

Gallery & Notice

제목 [앵콜곡 공지] 2022 라움 마티네 콘서트 4월 조회수 5920
작성자 운영자 작성일 2022-05-06

 

2022 라움 마티네 콘서트 4 <시네마클래식Ⅱ - 솔로>

 

 

[앵콜곡]

 

O Mio Babbino Caro

G. Puccini

 

Sop. 김예은

pf. 김윤경